För ledare

Till dig som är biskop/grenspresident, unga kvinnors presidentskap och unga mäns presidentskap i enheter och stavar/distrikt.

Börja med att i god tid kalla ungdomsledare till konferensen, de kan behöva söka ledighet från jobb. Du kan ge dem i uppgift att tala med alla ungdomar och lära känna dem innan konferensen.

Lämpliga ledare att kallas kan vara: 

  • Unga mäns och unga kvinnors ledare
  • Biskopsrådet
  • Föräldrar till deltagare
  • Unga vuxna eller unga gifta.

Det är synnerligen viktigt att börja förbereda era ungdomar för att närvara vid konferensen i god tid innan konferensen startar. Ha samtal med ungdomarnas föräldrar och kalla ungdomarna i god tid för enskilda intervjuer (i grupp ej lämpligt). De ska ju ändå intervjuas årligen. Gå igenom förhållningsreglerna under intervjun.

Inför intervjun bör ni i församlingen/grenen skriva ut Förhållningsregler så de finns på plats när ni ska intervjua deltagarna. Efter intervju är det dags att anmäla sig som deltagare efter det att ledarna är kallade och anmälda till konferensen.

De kan förekomma att några inte har råd att åka till konferensen. Ni bör sträva efter att hjälpa varje ung man/kvinna att få komma till konferensen oavsett ekonomisk situation. Om ett behov av att stödja en ungdom ekonomiskt görs detta ifrån församlingens budget.

OBS Tänk på att om ni kallar en ungdom (14 år t o m 17 år) som ledare får denne inte delta i aktiviteter på konferensen. Personen i fråga är där som ledare och inget annat.

Om man behöver avboka sin anmälan ska detta göras innan sista anmälningsdagen. Du gör det genom att skicka ett meddelande till oss "Kontakt" på hemsidan och uppger namn och församling samt anger ett gott skäl så tar kommiteén sedan ett beslut efter kontakt med din biskop eller grenspresident.

Glöm inte bort att från och med 2019 får de som fyller 14 under innevarande år anmäla sig till ungdomskonferenser.