Välkommen till Svung 2024 i Malmö stav och i Lund!

Detta år 2024 är ni alla UM & UK välkommna till Malmö stav som arrangerar Svung 2024.

Notera datumet 25-29 juni 2024

13.4 Ungdomskonferens
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser. Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som staven deltar i FSY (For the Strength of Youth). Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under året får delta i konferenser för unga män och kvinnor. 

SVUNG (SVensk UNGdom) startades 1972 i Alingsås. 1974 var Svung i Bankeryd, nordväst om Jönköping. Sedan hölls Svung vart annat år och så gjorde även Festinord.

Bron över till verkliga livet
På resa genom livet