Välkommen till Bolliaden 2025

Stockholms stav välkomnar alla UM & UK till Bolliaden 2025.
1-4 januari 2025 i Enköping. Mer info kommer.

Börja att planera ert deltagande.

Bolliaden startade som en basketboll turnering1968. Det blev en sådan succé att man beslöt att göra det permanent.
Det var så som namnet Bolliaden kom till 1969. Läs mer här

Nu mera ligger fokus på att finna vänner och bygga gemenskaper samt stärka sin tro på Kristus även om det finns sporter med i programmet.

"Jag är en Kristi lärjunge"

 

jagkristilarjunge